marți, 9 octombrie 2012

Informatii codul muncii Germania 2009


Românii pot ocupa actualmente un loc de muncă în Germania numai dacă deţin un permis de muncă recunoscut de autorităţile germane. De ce?
Pe durata perioadei tranzitorii de maximum 7 ani după aderarea la UE a României se pot aplica unele măsuri de restrângere a liberei circulaţii a lucrătorilor români în scopul angajării în câmpul muncii pe teritoriul uniunii europene, cum este cazul Germaniei. Însă nu mai este necesar un permis de şedere, în conformitate cu Freizügigkeitsgesetz/EU (Regimul liberei circulaţii/UE). Astfel, dacă găsiţi un angajator care doreşte să vă angajeze, trebuie să vă prezentaţi la Agenţia pentru Muncă (Agentur für Arbeit) locală în districtul în care îşi are sediul potenţialul angajator, pentru a solicita permisul de muncă UE.
De notat faptul că sunt impuse restricţii de angajare în domeniul construcţiilor, inclusiv sectoarele conexe: decoraţiuni interioare, curăţătorie industrială (clădiri, mobile şi autovehicule). Mai multe informaţii pe portalul Agenţiei Germane pentru Muncă (www.arbeitsagentur.de).
Condiţiile cerute pentru joburi în Germania sunt cunoaşterea limbii germane cel puţin la nivel intermediar (scris şi/sau citit), calificare şi/sau studii de specialitate în sectorul respectiv, precum şi o anumită experienţă în domeniul ales. Românii care au copii minori trebuie să furnizeze o adeverinţă care să ateste faptul că au notificat serviciul de asistenţă socială sau primăria din oraşul de reşedinţă de intenţia de a lucra în străinătate. În plus, aceştia trebuie să îşi declare prezenţa la Biroul de înregistrare a rezidenţilor (Einwohnermeldeamt), din cadrul primăriei locale, odată sosiţi în Germania.

Sistemul de asigurări

Sistemul german de securitate socială oferă 5 tipuri de asigurări de stat, obligatorii sau nu, în funcţie de statutul profesional: asigurarea de şomaj obligatorieasigurarea obligatorie referitoare la perioada de pensionareasigurarea de sănătate obligatorie (12-15%), asigurarea obligatorie împotriva accidentelor şi asigurarea socială obligatorie împotriva riscului de dependenţă (pentru persoanele care necesită îngrijiri medicale de lungă durată) (1,7%). În cazul liber profesioniştilor, există posibilitatea optării între o asigurare de sănătate facultativă, obligatorie sau privată. Muncitorii şi angajaţii sunt, însă, afiliaţi unei case de asigurări de către angajator, care este responsabil şi de întocmirea dosarului. Iar de asigurarea de sănătate vor beneficia în mod automat şi membrii familiilor lor. În plus, cuplurile cu minori în întreţinere şi cu domiciliul declarat în Germania pot beneficia de o alocaţie pentru copii (154€/lună). Pentru angajaţii aflaţi în concediu de maternitate/paternitate există posibilitatea de a cere un ajutor financiar (67% din salarul net, min. 300€/lună – max. 1.800€/lună).
De reţinut faptul că este impusă încheierea unei poliţe obligatorii de asigurări de sănătate din momentul în care aţi semnat un contract de muncă. Dacă aţi încheiat, însă, un contract de muncă pe o durată limitată de timp, iar perioada sejurului dvs. în Germania nu depăşeşte câteva luni, puteţi opta pentru utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate, pe care îl puteţi solicita de la Casa de Sănătate din România înainte de plecarea din ţară.

Este necesar un permis de muncă?

Da! Trebui să mergeţi la Agenţia locală pentru Muncă (Agentur für Arbeit) şi să faceţi o cerere pentru un permis de muncă (Arbeitserlaubnis). Acolo vi se va comunica ce alte demersuri/documente mai sunt necesare.

Condiţiile de muncă

Programul de lucru săptămânal variază între 38 şi 40 de ore (în funcţie de acordul colectiv semnat la nivelul întreprinderilor), respectiv maxim 8 ore/zi, iar o pauză de lucru de minimum 30 minute la fiecare 6 ore este obligatorie. Nu se lucrează duminica şi în zilele de sărbătoare legală, excepţie făcând anumite domenii de activitate. Orele suplimentare pot fi, în general, cumulate şi recuperate, ulterior, sub forma unor zile suplimentare de concediu plătit.
Codul de muncă german prevede un număr minim de 24 de zile lucrătoare de concediu pe an. Pe lângă concediul de odihnă, salariaţii pot beneficia şi de alte forme de repaos profesional, precumconcediul de boală (maximum 6 săptămâni plătite de angajator) sau concediul de formare profesională. În cazul concediului maternal/paternal, contractul de muncă este suspendat pe perioada acestuia (maximum 14 luni).

Contractul de muncă

În Germania se utilizează, în general, contractul de muncă pe perioadă nedeterminată de timp, cu normă întreagă. Există însă şi posibilitatea angajării cu un contract de muncă cu durată determinată de timp,cu un contract de muncă cu normă parţială, un contract de muncă temporar, sau având «mini-jobs»-uri. Acestea sunt colaborări ce permit maximum 400€ câştigaţi pe lună, în domeniile comerţului en detail, al gastronomiei, al serviciilor din construcţii, al horticulturii sau al arhitecturii peisagistice.

Salariile practicate

Legislaţia de muncă germană nu prevede noţiunea de salar minim garantat, cu excepţia anumitor servicii de muncă în care se impune respectarea anumitor condiţii minime de muncă relative la salarii şi perioadele de concediu. Este vorba de salariaţii din sectorul construcţiilor, inclusiv electricieni, zugravi, reparatori de acoperişuri, precum şi de muncitorii din sectorul de curăţenie industrială şi de curierat. În plus, salariul brut mediu pentru o normă întreagă poate varia de la un domeniu de activitate la un altul, însă este mai ridicat, în general, în Germania de Vest faţă de Germania de Est. Cele mai mici salarii sunt cele din domeniul carnageriei (aprox. 2.106€), iar cele mai mari sunt cele practicate în sectorul petrolier (aprox. 4.190 €). Ca regulă generală, salariul este plătit la mijlocul sau la sfârşitul lunii curente. Deducerile salariale sunt virate de către angajator direct către organismele respective şi constă în: impozitul pe salariu, o taxă de solidaritate (5,5%), cotizaţiile către serviciile sociale (sănătate, pensie, şomaj) (21%), iar, în unele cazuri, şi un impozit pe culte pentru membrii diverselor comunităţi religioase (8 - 9%). Salariul este supus taxelor fiscale, care variază între 15 – 42%, în funcţie de venitul anual net realizat şi de situaţia civilă (căsătorit sau nu).

04 Noiembrie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu